Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De toegang tot de UBO-registers wordt beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Daarnaast kunnen personen en instanties toegang tot het UBO-register krijgen als zij een legitiem belang hebben, zoals pers en ngo’s.

Aanleiding hiervoor is de uitspraak van het HvJ van november 2022 (HvJ 22 november 2022, gevoegde zaken C‑37/20 en C‑601/20, ECLI:EU:C:2022:912, NLF 2022/2456, met noot van Dafnomilis).

Waar voorheen iedereen toegang had tot het register wordt met dit voorstel geregeld dat de toegang wordt beperkt tot een aantal partijen. Hiermee wordt de privacy van de personen in de UBO-registers beter gewaarborgd.

De ministerraad heeft ingestemd met de wijzigingswet van de ministers van Financiën, Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat. Het wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gezonden.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
17 november 2023
Auteur(s)
mr. R.L.M.C. Janssen
Deloitte / Radboud Universiteit Nijmegen / Hof Den Haag
NLF-nummer
NLF 2023/2821
Aflevering
14 december 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6143

Naar de bovenkant van de pagina