Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)

De minister van Financiën heeft de kabinetsreactie op het rapport van de beleidsdoorlichting van artikel 6 Wet op het BTW-compensatiefonds (Wet BCF) op de begroting Financiën en Nationale Schuld (IX), naar de Tweede Kamer gestuurd. De centrale vraag die is onderzocht, luidt als volgt: ‘Voorkomt het Btw-compensatiefonds dat de btw verstorend werkt bij de keuze tussen in- of uitbesteden van gemeentelijke en provinciale taken en diensten?’ Het antwoord daarop is bevestigend.

Het rapport geeft drie verbeterpunten voor de uitvoering en vormgeving van het BCF. Het demissionaire kabinet ziet naar aanleiding van de beleidsdoorlichting vooralsnog geen reden voor fundamentele aanpassingen van het BCF. Daarnaast geeft het demissionaire kabinet aan om aan de slag te gaan met de verbeterpunten.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
17 december 2021
Rolnummer
2021-0000250557
Auteur(s)
Micha Soltysik
BTW Nederland/Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant
NLF-nummer
NLF 2022/0111
Aflevering
13 januari 2022
Judoreg
NFB4754
bwbr0013817&artikel=6

X