Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Micha Soltysik

BTW Nederland/Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Recente bijdragen

  • Btw-vrijstelling verpachte opfokstallen met werktuigen en machines NLF 2023/0110
  • Btw-aspecten van met staatsmiddelen gestimuleerde gemeentelijke asbestverwijdering NLF 2022/2327
  • Geactualiseerd btw-besluit inzake ter beschikking stellen personeel NLF 2022/1493
  • Juiste tarieftoepassing voor ingevoerde auto’s; discriminatie en rechtsherstel NLF 2022/1245
  • Btw-nultarief op levering en installatie van zonnepanelen NLF 2022/0910
Naar de bovenkant van de pagina