Naar alle auteurs

Micha Soltysik

BTW Nederland/Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Recente bijdragen

  • Btw-nultarief op levering en installatie van zonnepanelen NLF 2022/0910
  • Toepassing normale btw-tarief op levering houtsnippers in beginsel geoorloofd NLF 2022/0454
  • Kamerbrief met kabinetsreactie beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds NLF 2022/0111
  • Voorwaarden voor btw-vrijstelling particuliere ziekenhuizen NLF 2021/1918
  • Belastingrente bij terugvorderingsbeschikkingen Btw-compensatiefonds juist berekend NLF 2021/1583