Naar alle auteurs

Micha Soltysik

BTW Nederland/Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Recente bijdragen

  • Voorwaarden voor btw-vrijstelling particuliere ziekenhuizen NLF 2021/1918
  • Belastingrente bij terugvorderingsbeschikkingen Btw-compensatiefonds juist berekend NLF 2021/1583
  • Uitgifte grafrechten door gemeente; geen bijdrage uit Btw-compensatiefonds NLF 2021/1193
  • Diensten van sociale aard door advocaat; btw-heffing NLF 2021/0932
  • Geen marge- en globalisatieregeling als administratie onbetrouwbaar is NLF 2021/0575