Direct naar content gaan
}

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Edwin Visser bespreekt de Tax Governance Code (TGC) van VNO-NCW en de Tax Principles (TP) van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). De auteur gaat eerst in op de historie, context en achtergrond van tax governance, mede in het licht van de discussie over belastingontwijking. De TGC en de TP worden vergeleken met respectievelijk de B-team tax principles en GRI-207 en de ‘Professional Code in Relation to Taxation’ van het ICAEW en de ‘Ethics Quality Bar’ van de CFE. De verschillen zijn zeer klein. Zowel de TGC als de TP hebben de potentie het vertrouwen in het gedrag van ondernemingen en adviseurs te herwinnen en het vertrouwen in de werking van het belastingstelsel te herstellen. Dat vraagt ook veel communicatie over de daadwerkelijke toepassing en impact. Transparant verantwoording afleggen over de implementatie is een noodzakelijk sluitstuk om stakeholders in de gelegenheid te stellen daarover te oordelen.


Leen Paape heeft een referentie-artikel ‘Tax governance codes: in de prullenbak ermee’ op deze bijdrage geschreven in NLF-W 2023/10.

NLF-W artikel

1. Inleiding

De publicatie van de Tax Governance Code door VNO-NCW en de Tax Principles door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) vormen de concrete aanleiding voor dit artikel. In deze bijdrage zal ik de beide codes aan een nadere beschouwing onderwerpen, maar voordat ik dat doe, zal ik eerst ingaan op de historie, context en achtergrond van tax governance (paragraaf 2). Daarna bespreek ik de Tax Governance Code van VNO-NCW (paragraaf 3) en de Tax Principles van de NOB (paragraaf 4) en vergelijk ik deze vervolgens met reeds bestaande en in ontwikkeling zijnde (vrijwillige) normenkaders (paragraaf 5). Ik sluit af met een conclusie (paragraaf 6).

2. Historie, context en achtergrond van tax governance en regulering van belastingadviseurs

Belastingen zijn geëvolueerd naar een strategisch onderwerp in de bestuurskamer (paragraaf 2.1). In het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van belastingadviseurs heeft tax governance veelal een relatie met regulering en zelfregulering van het beroep (paragraaf 2.2). Het denken over tax governance heeft een enorme versnelling gekregen door het debat over belastingontwijking dat in alle heftigheid losbarstte na de financiële en economische crisis die werd ingeluid door de val van Lehman Brothers in 2008 (paragraaf 2.3). Ook het groeiend besef dat belasting betalen niet alleen een wettelijke verplichting is, maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft het denken over tax governance versneld (paragraaf 2.4).

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Auteur(s)
mr. E.A. Visser
PwC / (dagelijks) bestuur NOB
NLF-nummer
NLF-W 2022/25
Judoreg
NFB5328
Publicatiedatum
15 november 2022

Naar de bovenkant van de pagina