Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Op 24 januari 2019 heeft de Inspecteur een tegen de aan X (belanghebbende) opgelegde aanslag IB/PVV 2016 gericht bezwaarschrift ontvangen.

Op 21 april 2020 heeft de Inspecteur uitspraak op bezwaar gedaan. Daarbij heeft hij X in het gelijk gesteld, een door hem geclaimde aftrek van specifieke zorgkosten alsnog geheel toegestaan, en hem een vergoeding van de kosten van het bezwaar toegekend.

Rechtbank Noord-Nederland heeft geoordeeld dat de Inspecteur de proceskostenvergoeding juist heeft bepaald en dat X een vergoeding van immateriële schade toekomt wegens een aan de Inspecteur toe te rekenen overschrijding van de redelijke termijn.

Tegen dit laatste oordeel heeft de Inspecteur hoger beroep ingesteld bij Hof Arnhem-Leeuwarden. Het Hof heeft vooropgesteld dat de redelijke termijn eindigt op het moment waarop de rechter uitspraak doet in de procedure met betrekking tot het geschil dat de belastingplichtige en de Inspecteur verdeeld houdt (de hoofdzaak), waartoe ook moeten worden gerekend alle daarmee samenhangende geschillen. Weliswaar is het geschil dat partijen in bezwaar verdeeld hield met het doen van de uitspraak op bezwaar ten einde gekomen, maar over het daarmee samenhangende geschil inzake de proceskosten is pas bij de uitspraak van de Rechtbank beslist, zodat de procedure met betrekking tot de hoofdzaak op dat moment is geëindigd. Bij beantwoording van de vraag of de redelijke termijn is overschreden, heeft de Rechtbank terecht naast de bezwaarfase ook de beroepsfase in aanmerking genomen, aldus het Hof.

Het door de staatssecretaris tegen dit oordeel ingestelde cassatieberoep slaagt op de gronden die zijn uiteengezet in het arrest van 2 september 2022 (22/00186, ECLI:NL:HR:2022:1128). De bestreden uitspraak kan niet in stand blijven.

De Hoge Raad doet de zaak af.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2016
Instantie
HR
Datum instantie
30 september 2022
Rolnummer
22/00854
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1346
Auteur(s)
Michiel Hennevelt
Hof Arnhem-Leeuwarden
NLF-nummer
NLF 2022/1975
Aflevering
13 oktober 2022
Judoreg
NFB5266
bwbv0001000&artikel=6,bwbv0001000&artikel=6

Naar de bovenkant van de pagina