Direct naar content gaan

Samenvatting

X bv drijft met haar gehele vermogen een onderneming. Het aandelenkapitaal van X bv bestaat uit 100 aandelen met elk een nominale waarde van € 1. A heeft deze aandelen krachtens schenking verkregen met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de SW 1956 (hierna: BOR). Drie jaar na de schenking geeft X bv 900 nieuwe aandelen met elk een nominale waarde van € 1 aan B uit. B betaalt hiervoor een zakelijke uitgifteprijs van 20 per aandeel, dus in totaal 18.000 (900 nominaal en 17.100 agio). Dit agio komt naar rato van hun belang in het nominale kapitaal ten goede aan alle aandeelhouders van X bv (A en B).

Vraag

Wordt (volledig) voldaan aan het voortzettingsvereiste als binnen vijf jaar na de verkrijging van aandelen – waarop de BOR is toegepast – door het lichaam waarvan de aandelen zijn verkregen nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een derde?

Antwoord

Nee, door de uitgifte van nieuwe aandelen aan een derde wordt de aanspraak van de verkregen vermogensbestanddelen op toekomstige winsten of waardeontwikkelingen beperkt (artikel 35e, lid 1, onderdeel c, onder 2°, SW 1956).

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
3 mei 2024
Rolnummer
KG:063:2024:4
Auteur(s)
mr. dr. J. Ganzeveld
Zelfstandig gevestigd belastingadviseur en extern adviseur BDO
NLF-nummer
NLF 2024/1242
Aflevering
28 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6419
bwbr0002226&artikel=35e,bwbr0002226&artikel=35e

Naar de bovenkant van de pagina