Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De vader van X (belanghebbende) is 100% aandeelhouder van bedrijf 1. Dit bedrijf heeft in 2007 geld uitgeleend aan bedrijf 2, bedrijf 3 en bedrijf 4. X is 100% aandeelhouder van bedrijf 2, zijn broer en zus respectievelijk van bedrijf 3 en bedrijf 4. Laatstgenoemde drie vennootschappen houden 100% van de aandelen in bedrijf 5 en hebben het geld doorgeleend aan dit bedrijf. Bij ‘uitbreiding leenovereenkomst’ van 2 januari 2008 zijn de bestaande leningen uitgebreid tot een bedrag van maximaal € 700.000. Bij overeenkomst van 17 december 2014 heeft bedrijf 1, na cessie, de schuld van bedrijf 5 ten bedrage van in totaal € 1.488.510 kwijtgescholden.

De Inspecteur heeft op basis van een vso van 8 november 2017 aan X een aanslag schenkbelasting 2007 en een aanslag schenkbelasting 2014 opgelegd.

Ten aanzien van de aanslag schenkbelasting 2007 had de Inspecteur het bezwaar van X volgens Rechtbank Gelderland niet-ontvankelijk moeten verklaren omdat het te laat was ingediend. Aan beantwoording van de vraag of in de verstrekking van de lening in 2007 een schenking aan X besloten ligt, is de Rechtbank niet toegekomen. De aanslag schenkbelasting 2014 heeft de Rechtbank vernietigd.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de Rechtbank de ontvankelijkheid van het bezwaar niet ambtshalve had mogen toetsen. Het Hof komt tot de conclusie dat het bezwaar tegen de aanslag 2007 ontvankelijk is.

Ten aanzien van de in 2007 en 2008 verstrekte leningen staat vast dat tussen partijen een rente is afgesproken van 6% en dat er sprake is van een onzakelijke lening, inhoudende dat er geen – niet-winstdelende – rente kan worden bepaald. Dit brengt naar het oordeel van het Hof reeds mee dat er sprake is van schenkingen in 2007 en 2008.

De Inspecteur maakt niet aannemelijk dat de schenking in 2008 heeft plaatsgevonden onder opschortende voorwaarde.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2007, 2014
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
12 juli 2022
Rolnummer
20/01096; 20/01098
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:5893
NLF-nummer
NLF 2022/1464
Aflevering
28 juli 2022
bwbr0002226&artikel=1,bwbr0002226&artikel=1

Naar de bovenkant van de pagina