Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(4)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)

X (belanghebbende) woont in België en werkt voor een Nederlandse werkgever. De werkzaamheden vinden buiten Nederland plaats op een zeeschip dat vaart onder Panamese vlag. In 2008 heeft een vlagwijziging plaatsgevonden waarbij het schip onder de Cypriotische vlag is geregistreerd.

Partijen zijn het in hoger beroep eens geworden dat de datum van vlagwijziging dient te worden gesteld op 10 juni 2008 (in plaats van tussen 6 oktober 2008 en 13 november 2008). Vanaf deze eerdere datum is de aanwijzingsregel voor zeevarenden en daarmee uitsluitend de wetgeving van Cyprus van toepassing. Het hoger beroep is in zoverre gegrond.

In geschil is nog of X in 2007 en 2008 (tot en met 10 juni) verplicht verzekerd, en dus premieplichtig, is voor de volksverzekeringen in Nederland.

Hof Den Bosch oordeelt dat de afgegeven ‘to whom it may concern’-verklaringen wezenlijk verschillen van de E101-verklaringen, waardoor aan deze eerstgenoemde verklaringen (in ieder geval voor het grootste deel) geen bindende rechtskracht kan worden toegekend.

Het Hof is van oordeel dat X in voornoemde periode in Nederland verplicht verzekerd (en premieplichtig) is. X valt onder de territoriale en personele reikwijdte van Verordening 883/2004. Geen enkele aanwijsregel ziet op de situatie van X. Gelet op de zogenoemde Aldewereld-leer is de wetgeving van Nederland, als staat waar de werkgever is gevestigd, van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat X ook voldoet aan de omschrijving van artikel 6a, onderdeel a, AOW, omdat de verzekering (via de gewezen jurisprudentie als aanvulling op de aanwijsregels) voortvloeit uit de bepalingen van een verdrag.

Het hoger beroep is slechts gegrond vanwege de eerder gebleken datum van omvlagging in 2008. Het gaat het Hof te ver om hiervoor nogmaals een proceskostenvergoeding toe te kennen, gegeven het feit dat X bij het instellen van bezwaar al over de juiste datum van omvlagging beschikte, dan wel daarover had kunnen beschikken.

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
2007-2008
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
11 mei 2022
Rolnummer
20/00353; 20/00354
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:1471
Auteur(s)
Heidi Bröker
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2022/1247
Aflevering
30 juni 2022
Judoreg
NFB5101
bwbr0002221&artikel=6a,bwbr0002221&artikel=6a

X