Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Erflater (belanghebbende; hierna X) is op of omstreeks 18 december 1991 geëmigreerd naar België. Op 15 december 1994 heeft hij 50% van de aandelen in A (bv) verkregen voor € 9.075. Op 11 maart 2003 is X geremigreerd naar Nederland. Op dat moment hield hij nog steeds 50% van de aandelen in A. Deze bv is steeds gevestigd geweest in Nederland.

In april 2018 heeft X de (certificaten van de) aandelen verkocht aan zijn dochters en hun kinderen. De overdrachtsprijs bedroeg € 1.583.958.

In verband met de verkoop is in de aangifte IB/PVV 2018 een belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen van € 972.318, uitgaande van een verkrijgingsprijs van de aandelen van € 611.640, zijnde de waarde in het economische verkeer van de aandelen bij remigratie. De Inspecteur heeft het belaste vervreemdingsvoordeel vastgesteld op € 1.574.883, uitgaande van een verkrijgingsprijs van € 9.075.

De erven stellen dat Nederland verplicht is een step-up te geven zodat de verkrijgingsprijs op € 611.640 moet worden gesteld. De Inspecteur stelt daarentegen dat de verkrijgingsprijs van de aandelen van € 9.075 door het arrest van de Hoge Raad van 22 september 2017 (15/05899, ECLI:NL:HR:2017:2423, NLF 2017/2330, met noot van Antonisse) onherroepelijk vast is komen te staan, en daarmee geen onderwerp van geschil meer kan zijn.

Rechtbank Den Haag geeft de Inspecteur gelijk. Er is geen sprake van een grensoverschrijdend element. Hetgeen de erven aanvoeren met betrekking tot het EU-en verdragsrecht mist toepassing. Van dubbele heffing is geen sprake en van strijd met het evenredigheidsbeginsel acht de Rechtbank evenmin sprake.

De Inspecteur heeft het belaste vervreemdingsvoordeel juist vastgesteld.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
7 mei 2024
Rolnummer
23/2896
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2024:8041
NLF-nummer
NLF 2024/1310
Aflevering
4 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina