Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) verrichtte in de jaren 2016 tot en met 2018 twee economische activiteiten. De ene activiteit had betrekking op een computerspel (RuneScape). De activiteiten bestonden in dat kader met name uit de in- en verkoop van digitale spelmunten (coins). De andere economische activiteit bestond uit de in- en verkoop van tweedehands fietsen.

De Inspecteur heeft ten aanzien van de verkoop van de coins omzetbelasting nageheven.

Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat de naheffing ter zake van de (computerspel)coins terecht en juist is.

X heeft tevergeefs hoger beroep ingesteld.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de coins in elk geval mede een ander doel hebben dan gebruik als betaalmiddel, namelijk het verkrijgen van extra speelgenot. Reeds op deze grond valt de verkoop van de coins niet onder de vrijstelling voor financiële diensten als bedoeld in artikel 11, lid 1, aanhef en onderdeel i, onder 1°, Wet OB 1968. Voorts is niet gebleken dat de coins in de echte wereld fungeren als een alternatief betaalmiddel (andere voorwaarde voor de vrijstelling), en als zodanig een zekere mate van algemene acceptatie kennen.

Het Hof oordeelt verder dat de margeregeling niet van toepassing is op de handel in de coins. De coins betreffen geen roerende lichamelijke zaken en kunnen reeds hierom niet worden aangemerkt als gebruikte goederen in de zin van artikel 2a, aanhef en lid 1, onder l, Wet OB 1968.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2016-2018
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
26 maart 2024
Rolnummer
22/1782
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2024:2166
NLF-nummer
NLF 2024/0871
Aflevering
9 april 2024
bwbr0002629&artikel=11,bwbr0002629&artikel=11,bwbr0002629&artikel=28b,bwbr0002629&artikel=28b

Naar de bovenkant van de pagina