Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

DISA legt zich toe op de aankoop, verkoop, import en groothandel van aardolieproducten. Zij heeft een geschil met de Spaanse belastingdienst naar aanleiding van verzoeken om teruggaaf van de belastingen die DISA heeft betaald op basis van een extra belastingtarief dat was vastgesteld door een autonome regio en van toepassing was op de accijns op minerale oliën.

DISA meent dat het regionale tarief strijdig is met het in Richtlijn 2003/96 (Richtlijn Energiebelastingen) nagestreefde doel van uniforme belastingheffing.

In antwoord op een in dit kader gestelde prejudiciële vraag verklaart het HvJ voor recht dat Richtlijn 2003/96, in het bijzonder artikel 5 ervan, zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling op grond waarvan autonome gebieden of regio’s – buiten de voorgeschreven gevallen – voor een en hetzelfde product en een en hetzelfde gebruik accijnstarieven mogen vaststellen die verschillen afhankelijk van waar het product wordt verbruikt.

Metadata

Rubriek(en)
Accijnzen
Belastingtijdvak
2013-2015
Instantie
HvJ
Datum instantie
30 mei 2024
Rolnummer
C-743/22
ECLI
ECLI:EU:C:2024:438
Auteur(s)
mr. G.J. van Slooten
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2024/1362
Aflevering
11 juni 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6439

Naar de bovenkant van de pagina