Naar alle auteurs

Gooike van Slooten

Deloitte

Recente bijdragen

  • Vergunning met terugwerkende kracht; geen temporele toepassing artikel 211 DWU NLF 2021/2121
  • Verbinteniscertificaat niet meer geldig na het verstrijken van de vervaldatum? NLF 2021/1804
  • Conclusie Europese Commissie is geen voor beroep vatbare handeling NLF 2021/0985
  • Spaanse belasting op opwekken elektriciteit niet strijdig met EU-recht NLF 2021/0538
  • Tariefindeling voor douanerechten van vliegtuigsleper NLF 2021/0533