Naar alle auteurs

Gooike van Slooten

Deloitte

Recente bijdragen

  • Naheffing accijns minerale oliën; schipper terecht aangemerkt als belastingplichtige NLF 2022/0917
  • Afschaffing dampretourregeling; geen ongeoorloofde dubbele heffing accijns NLF 2022/0624
  • Terugbetaling van in strijd met het Unierecht geïnde bedragen; rentebetaling NLF 2022/0161
  • Vergunning met terugwerkende kracht; geen temporele toepassing artikel 211 DWU NLF 2021/2121
  • Verbinteniscertificaat niet meer geldig na het verstrijken van de vervaldatum? NLF 2021/1804