Direct naar content gaan
}

Gerelateerde content

Samenvatting

Deze uitspraak van Rechtbank Overijssel gaat over het beroep dat X (belanghebbende) op 16 mei 2022 heeft ingesteld omdat de Inspecteur volgens haar niet op tijd heeft beslist op haar verzoek van 25 januari 2021 met betrekking tot de kinderopvangtoeslag.

X heeft op 25 januari 2021 haar verzoek om herbeoordeling ingediend bij de Inspecteur, die zes maanden de tijd had om daarop te beslissen. Daarna is de beslistermijn nog eens met zes maanden verlengd. Vervolgens heeft de Inspecteur X laten weten dat hij niet tijdig een beslissing kan nemen. Daarop is hij door X één week te vroeg in gebreke gesteld. Daarop heeft de Inspecteur nog eens om twaalf weken uitstel verzocht.

Rechtbank Overijssel is van oordeel dat naar de letter van de wet X de Inspecteur één week te vroeg in gebreke heeft gesteld, waardoor het beroep naar de letter van de wet niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. De Rechtbank is van oordeel dat het beroep desondanks gegrond dient te worden verklaard. De Inspecteur wordt door de te vroege ingebrekestelling niet in zijn belangen geschaad nu hij zelf heeft verklaard niet tijdig te zullen kunnen beslissen. De Rechtbank is daarom van oordeel dat het van een overdreven formalisme getuigt om in zo’n geval de niet-ontvankelijkheid van het beroep aan X tegen te werpen. De Inspecteur krijgt alsnog twaalf weken de tijd (tot 1 september 2022) om te beslissen. Daarna verbeurt hij een dwangsom van € 100 per dag met een maximum van € 15.000.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
25 januari 2021 e.v.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum instantie
4 juli 2022
Rolnummer
22/862
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2022:1929
Auteur(s)
mr. E.J.M. Roosendaal
Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2022/1809
Aflevering
22 september 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5227
bwbr0005537&artikel=4:17,bwbr0005537&artikel=4:17,bwbr0005537&artikel=6:12,bwbr0005537&artikel=6:12,bwbr0005537&artikel=8:54,bwbr0005537&artikel=8:54,bwbr0005537&artikel=8:55d,bwbr0005537&artikel=8:55d

Naar de bovenkant van de pagina