Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Eva Roosendaal

Erasmus Universiteit Rotterdam

Over Eva

Eva Roosendaal werkt als wetenschappelijk docent aan de sectie Belastingrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is zij coördinator van het masterprogramma Toga aan de Maas. Eva is in het verleden werkzaam geweest als belastingadviseur en fiscaal advocaat. Haar belangstelling gaat vooral uit naar het formele belastingrecht en fiscaal strafrecht. Voor NLFiscaal schrijft Eva annotaties in de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Talmende Inspecteur verbeurt dwangsom pas na 20 maanden NLF 2022/1809
  • Verstrekking inkomensverklaringen aan verhuurders; onrechtmatig handelen NLF 2022/1042
  • Verzoek schadevergoeding bij procedure over verliesvaststellingsbeschikking NLF 2022/0957
  • Besluit over inzageverzoek verwerkte persoonsgegevens onvoldoende gemotiveerd NLF 2022/0830
  • Staat kan misgelopen belasting niet als schadevergoeding van derden vorderen NLF 2022/0623
Naar de bovenkant van de pagina