Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Eva Roosendaal

Erasmus Universiteit Rotterdam

Over Eva Roosendaal

Eva Roosendaal werkt als wetenschappelijk docent aan de sectie Belastingrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is zij coördinator van het masterprogramma Toga aan de Maas. Eva is in het verleden werkzaam geweest als belastingadviseur en fiscaal advocaat. Haar belangstelling gaat vooral uit naar het formele belastingrecht en fiscaal strafrecht. Voor NLFiscaal schrijft Eva annotaties in de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Standpunt over een verzoek in het kader van artikel 5.5 Woo en artikel 67 AWR (noot Eva Roosendaal) NLF 2023/2621
  • Beroep op (informeel) verschoningsrecht deels gehonoreerd (noot Eva Roosendaal) NLF 2023/1927
  • Nemo tenetur in punitieve belastingzaken anno 2023 NLF-W 2023/28
  • Beslistermijn verzoek herbeoordeling kinderopvangtoeslag; nieuwe lijn (noot Eva Roosendaal) NLF 2023/1428
  • Staat handelde onrechtmatig jegens twee gedupeerde ouders Toeslagenaffaire (noot Eva Roosendaal) NLF 2023/1170
Naar de bovenkant van de pagina