Direct naar content gaan

Samenvatting

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft een wijziging aangebracht in het standpunt over omvorming in tracking stocks vervreemding (KG:003:2024:4, NLF 2024/0862). Per abuis werd verwezen naar artikel 4.12, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001. Dit is gewijzigd in artikel 4.12, lid 1, onderdeel b, Wet IB 2001. Inhoudelijk is er geen wijziging beoogd.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
25 april 2024
Rolnummer
KG:003:2024:4
NLF-nummer
NLF 2024/1033
Aflevering
30 april 2024
bwbr0011353&artikel=4.12,bwbr0011353&artikel=4.12

Naar de bovenkant van de pagina