Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Op 20 januari 2023 (Kamerstukken II 2022/23, 31 477, 85) is de Tweede Kamer geïnformeerd over de gevolgen voor Nederland van de uitspraak van het HvJ van 22 november 2022, gevoegde zaken C-37/20 (Luxembourg Business Registers) en C-601/20 (Sovim), ECLI:EU:C:2022:912, NLF 2022/2456, met noot van Dafnomilis, in een prejudiciële vraag over het Luxemburgse UBO-register. Een van de gevolgen was dat het register gesloten werd voor informatie-uitvragen van onder andere Wwft-instellingen. Gezien een aantal ontwikkelingen van de afgelopen periode geeft de minister van Financiën de Kamer in deze brief, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Economische Zaken en Klimaat, een overzicht van de actuele stand van zaken op het gebied van de UBO-registers. In deze brief komt ook het onderwerp legitiem belang aan de orde, waarmee een toezegging van de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering afgedaan wordt.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
17 april 2024
Rolnummer
2024-0000165371
Auteur(s)
W. Boei LLM
Deloitte / Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2024/1085
Aflevering
7 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6383

Naar de bovenkant van de pagina