Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De per-entiteitbenadering op nationaal en verdragsniveau kan leiden tot dubbele heffing en mogelijkheden bieden tot belastingontwijking. In haar proefschrift beschrijft Loes van Hulten een verandering van aanpak: beoordeeld vanuit de doelen van het OESO-Modelverdrag zou volgens haar voortaan moeten worden aangesloten bij de groep als zodanig (groepsbenadering). Deze bijdrage draait om de gedachte achter een groepsbenadering en de gevolgen van de introductie hiervan voor de verdragsregels in het OESO-Modelverdrag.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Voor toepassing van de vennootschapsbelasting wordt een vennootschap beschouwd als een onafhankelijke rechtspersoon en daarmee een subjectief belastingplichtige. De rechtspersoon wordt vervolgens in beginsel separaat van haar eventuele aandeelhouders belast. Belastingverdragen gebaseerd op het modelverdrag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO-Modelverdrag) sluiten eveneens aan bij afzonderlijke juridische entiteiten (per-entiteitbenadering). Deze per-entiteitbenadering op nationaal en verdragsniveau kan leiden tot dubbele heffing en mogelijkheden bieden tot belastingontwijking. In mijn proefschrift beschrijf ik een verandering van aanpak: om dubbele belasting te voorkomen en belastingontwijking tegen te gaan zou mijns inziens voortaan moeten worden aangesloten bij de groep als zodanig (groepsbenadering). Deze benadering vereist een fundamentele wijziging in het internationale Ć©n nationale belastingrecht. In mijn proefschrift bespreek ik tevens een iets realistischere manier om binnen het OESO-Modelverdrag meer rekening te houden met entiteiten in een groep voor verdragstoepassing. In deze bijdrage ga ik daar niet nader op in.

In dit artikel beschrijf ik in paragraaf 2 de economische theorie achter het bestaan van groepen en de verhouding tot belastingheffing. Paragraaf 3 draait om de gedachte achter een groepsbenadering. In paragraaf 4 geef ik een overzicht van de gevolgen van de introductie van een groepsbenadering voor de verdragsregels in het OESO-Modelverdrag. Paragraaf 5 bevat de afsluiting van deze bijdrage.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Auteur(s)
dr. L.C. van Hulten
Deloitte/Erasmus Universiteit
NLF-nummer
NLF-W 2022/30
Judoreg
NFB5412
Publicatiedatum
26 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina