Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft in 2019 niet-geïntegreerde zonnepanelen aangeschaft en laten aanleggen op zijn woning en het bijgebouw. Voordat de zonnepanelen zijn geplaatst, is het dak van de bestaande woning gerenoveerd en is het bijgebouw nieuw gerealiseerd. X heeft de hiervoor aan hem in rekening gebrachte btw als voorbelasting afgetrokken, maar de Inspecteur heeft dit volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant terecht gecorrigeerd.

X heeft met hetgeen hij heeft aangevoerd niet aannemelijk gemaakt dat de gestelde constructie-, ontwerp-, installatie- en bouwkosten voor de daken op de bestaande woning en het bijgebouw uitsluitend zijn gemaakt ten behoeve van het met zonnepanelen opwekken en tegen vergoeding leveren van energie. Uit de stukken van het dossier komt naar voren dat de kosten voor de daken zijn gemaakt in het kader van een volledige renovatie van de bestaande woning en de realisatie van het nieuwe bijgebouw. Daaruit leidt de Rechtbank af dat X hoe dan ook kosten voor de renovatie en realisatie van de daken zou hebben gemaakt, ook wanneer hij de zonnepanelen niet zou hebben aangeschaft. Het bedoelde rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de levering van energie via de zonnepanelen en de kosten voor het dakontwerp en de renovatie is dus niet aanwezig.

Gelet op het voorgaande heeft X geen recht op een aanvullende teruggave van omzetbelasting, aldus de Rechtbank.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
8 februari 2023
Rolnummer
21/2622
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2023:722
NLF-nummer
NLF 2023/0627
Aflevering
23 maart 2023
bwbr0002629&artikel=15,bwbr0002629&artikel=15

Naar de bovenkant van de pagina