Direct naar content gaan

Samenvatting

CUCP is een vennootschap naar Portugees recht die actief is als verstrekker van leningen op onderpand en in het kader daarvan leningen verstrekt die gedekt zijn door roerende goederen. Deze activiteit is vrijgesteld van btw op grond van een Portugees wetsartikel dat de verlening van kredieten en de bemiddeling inzake kredieten betreft.

Indien de kredietnemers de in onderpand gegeven goederen niet inlossen of meer dan drie maanden vertraging oplopen bij de terugbetaling van het geleende bedrag of bij de betaling van de daarop betrekking hebbende rente, gaat CUCP over tot veiling van deze goederen. In dat geval ontvangt zij een verkoopcommissie die ten laste komt van de leningnemer. Het bedrag van deze commissie is gelijk aan 11% van de op de veiling behaalde prijs voor de goederen.

Volgens de belasting- en douanedienst vormen deze commissies geen vergoeding voor een bijkomende prestatie ten opzichte van de lening op onderpand, maar voor een handeling die losstaat van de toekenning van deze lening, en komen zij daarom niet in aanmerking voor de btw-vrijstelling.

De verwijzende rechter heeft in het kader van een procedure hierover aan het HvJ een prejudiciële vraag gesteld.

Het HvJ antwoordt op de vraag dat artikel 135, lid 1, onderdeel b, Btw-richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de prestaties die verband houden met de organisatie van veilingen van in onderpand gegeven goederen niet bijkomend zijn ten opzichte van de hoofdprestaties, die verband houden met de verlening van kredieten op onderpand als bedoeld in deze bepaling, zodat zij voor btw-doeleinden niet het fiscale lot van deze hoofdprestaties delen.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2010-2011
Instantie
HvJ
Datum instantie
18 april 2024
Rolnummer
C-89/23
ECLI
ECLI:EU:C:2024:333
Auteur(s)
mr. A. Vroon
Ministerie van Financiën
NLF-nummer
NLF 2024/1172
Aflevering
21 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6394
celex32006l0112&artikel=135,celex32006l0112&artikel=135

Naar de bovenkant van de pagina