Naar alle auteurs

Toon Vroon

Hof Den Haag

Over Toon

Toon Vroon is werkzaam bij Hof Den Haag en als annotator van de weekeditie verbonden aan NLFiscaal. Hij weet iets van btw en schrijft dat zo nu en dan op.

Recente bijdragen

  • HvJ geeft voorwaarden voor btw-vrijstelling particuliere ziekenhuizen NLF 2022/0825
  • Vergissing inzake toepassing btw-vrijstelling; weigering aftrek voorbelasting NLF 2022/0357
  • Niet tijdig overleggen van bewijsstukken; btw-teruggaaf terecht geweigerd NLF 2021/2023
  • Zweedse optionele regeling voor btw-toepassing strijdig met Btw-richtlijn NLF 2021/1647
  • Verhuurd onroerend goed geen vaste inrichting zonder inzet eigen personeel NLF 2021/1252