Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 18 december 2018 (2018-22809, NLF 2019/0071, met noot van Gelderblom). Verduidelijkt is wat onder een overeenkomst van opdracht is te verstaan. Tevens zijn voorwaarden van goedkeuringen verduidelijkt, waaronder de voorwaarde dat een redelijke kostenvergoeding voor het uitlenen van personeel 5% kan bedragen van de brutoloonkosten van dat personeel. Ook is een bijlage met vragen en antwoorden over de toepassing van het besluit toegevoegd. In onderdeel 3.3 is verwerkt dat sinds 1 januari 2021 een vrijstelling voor het ter beschikking stellen van personeel in het kader van de Wmo- en Jeugdzorg is opgenomen in het Uitv.besl. OB 1968.

Dit besluit is op 16 juli 2022 in werking getreden. Het besluit van 18 december 2018 is met ingang van deze datum ingetrokken.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
16 juli 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
5 juli 2022
Rolnummer
2022-181729
Auteur(s)
mr. M.W.C. Soltysik
BTW Nederland/Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant
NLF-nummer
NLF 2022/1493
Aflevering
4 augustus 2022
Judoreg
NFB5177
bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002633&artikel=7,bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002633&artikel=7

Naar de bovenkant van de pagina