Direct naar content gaan

Samenvatting

De Tweede Kamer heeft op 16 april 2024 een motie aangenomen die betrekking heeft op het overleggen van stukken van intern beraad in fiscale procedures en het verduidelijken van de werkinstructie ‘Op de zaak betrekking hebbende stukken’. Middels deze motie is aan de staatssecretaris gevraagd de Belastingdienst duidelijk te instrueren dat ook stukken van intern beraad worden opgenomen in dossiers die in het kader van een fiscale procedure op basis van artikel 8:42 Awb aan de rechter dienen te worden verstrekt. In deze Kamerbrief wordt het belang van volledigheid door de staatssecretaris beaamd en deze verduidelijking is dan ook opgenomen in de aangepaste werkinstructie. De aangepaste werkinstructie is als bijlage bij deze Kamerbrief meegezonden naar de Kamer.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
17 mei 2024
Rolnummer
2024-0000285600
Auteur(s)
mr. N. van den Hoek
Jaeger Advocaten-belastingkundigen
NLF-nummer
NLF 2024/1244
Aflevering
28 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6421
bwbr0005537&artikel=8:42,bwbr0005537&artikel=8:42

Naar de bovenkant van de pagina