Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) is eigenaar van een drijvend zonnepark in de Bomhofsplas te Zwolle. Dit zonnepark bestaat uit 72.000 zonnepanelen met een oppervlakte van circa 18,35 hectare, drijvende omvormers en transformatoren. De zonnepanelen zijn bevestigd op speciale drijflichamen. De drijflichamen zijn via kabels verbonden aan 28 in de bodem geplaatste klapankers. Het zonnepark is met een elektriciteitskabel verbonden met een inkoopstation op de wal.

De Heffingsambtenaar heeft de WOZ-waarde van het zonnepark per toestandsdatum 1 januari 2021 vastgesteld op € 12.350.000.

Rechtbank Overijssel heeft de WOZ-beschikking en bijbehorende aanslag OZB vernietigd. Het zonnepark is geen onroerende zaak waaraan ingevolge artikel 17 Wet WOZ een waarde moet worden toegekend, aldus de Rechtbank.

In hoger beroep is niet in geschil dat het zonnepark niet duurzaam is verenigd met de oever van de waterplas. Wel is in geschil of het zonnepark duurzaam is verenigd met de waterbodem.

Het zonnepark heeft door middel van de kabels weliswaar een verbinding met de bodem van de plas, maar is daar niet mee verenigd in de zin van artikel 3:3, lid 1, BW, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. Tussen partijen is niet in geschil dat evenmin sprake is van vereniging met de wal. De conclusie luidt dat het zonnepark een roerende zaak is. Het hoger beroep van de Heffingsambtenaar is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
4 juni 2024
Rolnummer
23/126
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2024:3786
Auteur(s)
drs. O.M. Menger
Fiscaliade
NLF-nummer
NLF 2024/1485
Aflevering
25 juni 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6468
bwbr0007119&artikel=17,bwbr0007119&artikel=17

Naar de bovenkant van de pagina