Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) drijft een eenmanszaak. De activiteiten bestaan uit het monteren van keukens voor keukenbedrijven bij de klanten thuis. Daarnaast verzorgt X servicewerkzaamheden.

X heeft onder meer een personenauto en een bestelauto. Hij heeft de personenauto in de onderhavige jaren (2012 tot en met 2015) tot zijn ondernemingsvermogen gerekend. In elk van deze jaren is met de personenauto 22.000 kilometer gereden.

In geschil is of het X vrij stond de personenauto te etiketteren als ondernemingsvermogen.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat een auto verplicht privévermogen vormt als deze uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (voor 90% of meer) privé wordt gebruikt, en dus voor minder dan 10% zakelijk. Het Hof verwerpt de door Rechtbank Noord-Nederland in dit geval gehanteerde grens van 500 kilometer, die de Rechtbank onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 14 maart 2001 (36.108, ECLI:NL:HR:2001:AB0510) heeft ontleend aan de regeling van artikel 3:20 Wet IB 2001 over het autokostenforfait in de inkomstenbelasting. Deze grens geldt naar het oordeel van het Hof alleen voor de beantwoording van de vraag of een auto verplicht ondernemingsvermogen of keuzevermogen vormt. Die grens kan daarom naar het oordeel van het Hof niet worden gebruikt in een omgekeerde situatie zoals de onderhavige, waarin het gaat om de afbakening tussen verplicht privévermogen en keuzevermogen.

Vervolgens heeft het Hof geoordeeld dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij in een of meer van de onderhavige jaren ten minste 2.200 zakelijke kilometers (dat is ten minste 10% van het totale aantal kilometers) met de personenauto heeft gereden. Op grond daarvan is het Hof tot de slotsom gekomen dat de personenauto in de onderhavige jaren verplicht privévermogen vormt.

X heeft cassatieberoep ingesteld. Volgens de Hoge Raad is het oordeel van het Hof echter juist.

Het cassatieberoep wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2012-2015
Instantie
HR
Datum instantie
18 augustus 2023
Rolnummer
21/00744
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:1096
Auteur(s)
mr. W.J.H. Antonisse
Horlings Belastingadviseurs
NLF-nummer
NLF 2023/1915
Aflevering
31 augustus 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5948
bwbr0011353&artikel=3.20,bwbr0011353&artikel=3.20

Naar de bovenkant van de pagina