Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) importeert rijwielen (fietsen) uit Sri Lanka. Zij verzet zich tegen de navordering van antidumpingrechten. Naar aanleiding van prejudiciële vragen van Rechtbank Noord-Holland in deze zaak heeft het Hof van Justitie Uitvoeringsverordening 501/2013, waarbij de desbetreffende antidumpingrechten zijn ingesteld, deels ongeldig verklaard (HvJ 19 september 2019, C-251/18, ECLI:EU:C:2019:766). Hiermee kwam de wettelijke basis van de utb’s te vervallen. Gedurende de procedure in hoger beroep zijn de antidumpingrechten met terugwerkende kracht opnieuw ingesteld met Uitvoeringsverordening 2020/1140.

Hof Amsterdam heeft het oordeel van de Rechtbank bevestigd dat de antidumpingrechten niet wettelijk verschuldigd zijn. Het Hof vindt hiervoor steun in het arrest van de Hoge Raad van 29 november 2019 (15/04667bis, ECLI:NL:HR:2019:1875 (Eurobolt)). Net als in deze zaak had het HvJ een verordening waarbij antidumpingrechten waren ingesteld ongeldig verklaard, en had de Commissie vervolgens de nationale douaneautoriteiten verzocht verzoeken om teruggaaf of kwijtschelding van die antidumpingrechten aan te houden. De Hoge Raad heeft hierin geen aanleiding gezien de zaak aan te houden en heeft de uitnodigingen tot betaling vernietigd. Verder verzet naar het oordeel van het Hof het rechtszekerheidsbeginsel zich ertegen dat de uitspraak van de Rechtbank kan worden vernietigd na het met terugwerkende kracht wederinstellen van de antidumpingrechten.

De staatssecretaris heeft met twee middelen cassatieberoep ingesteld.

Volgens A-G Ettema slaagt het eerste middel. Het Hof heeft ten onrechte Uitvoeringsverordening 2020/1140 niet in het oordeel betrokken. De Hoge Raad kan de zaak afdoen, aldus de A-G. Toepassing van deze uitvoeringsverordening leidt er in beginsel toe dat de litigieuze utb’s met terugwerkende kracht van een geldige rechtsgrond zijn voorzien.

Metadata

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2012-2013
Instantie
A-G
Datum instantie
24 februari 2023
Rolnummer
22/01361
ECLI
ECLI:NL:PHR:2023:235
Auteur(s)
mr. A. Wolkers
Ploum advocaten
NLF-nummer
NLF 2023/0669
Aflevering
30 maart 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5683

Naar de bovenkant van de pagina