Direct naar content gaan

Samenvatting

X woont in Nederland en heeft een aanmerkelijk belang in A bv. Na intensief overleg met zijn adviseur heeft X besloten zijn aandelen in A bv te schenken aan Y, waarbij X en Y gebruik willen maken van de doorschuifregeling in de Wet IB 2001 en de bedrijfsopvolgingsregeling in de SW 1956. De kosten die X met het oog op het verkrijgen van deze bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en het voldoen aan de daarbij horende fiscale verplichtingen heeft gemaakt (BOR-advieskosten), wenst X voor het bepalen van de overdrachtsprijs van zijn aandelen op grond van artikel 4.20 Wet IB 2001 als ‘ten laste van de vervreemder komende kosten’ in aftrek te brengen.

Vraag

Zijn BOR-advieskosten ‘ten laste van de vervreemder komende kosten’ in de zin van artikel 4.20 Wet IB 2001?

Antwoord

Nee, BOR-advieskosten zijn geen ‘ten laste van de vervreemder komende kosten’ in de zin van artikel 4.20 Wet IB 2001.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
21 juni 2024
Rolnummer
KG:003:2024:9
NLF-nummer
NLF 2024/1505
Aflevering
25 juni 2024
bwbr0011353&artikel=4.20,bwbr0011353&artikel=4.20

Naar de bovenkant van de pagina