Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Dit besluit (Stcrt. 8 november 2021, 45440) wijzigt het besluit van 22 december 2017, 2017-16288 (Stcrt. 2017, 72177). De aanwijzing voor denksporten als vorm van actieve sportbeoefening in onderdeel 2.6 van post b.3 (het geven van gelegenheid tot sportbeoefening) vervalt. Dit is het gevolg van het oordeel van het HvJ dat het kaartspel bridge geen sport is in de zin van de Btw-richtlijn (ECLI:EU:C:2017:814, NLF 2017/2532, met noot van Vroon).


In dit kader vervalt ook in onderdeel 2.2 van post b.3 het voorbeeld van een ruimte die speciaal is ingericht voor de beoefening van bridge als sportaccommodatie.


Deze wijzigingen gelden per 1 januari 2022.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 oktober 2021
Rolnummer
2021-22773
NLF-nummer
NLF 2021/2132
Aflevering
11 november 2021

X