Direct naar content gaan

Samenvatting

Als gevolg van de invoering van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 geldt voor de verkrijging van woningen onder bepaalde voorwaarden een tarief van 2% of een startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. In dit besluit (Stcrt. 2021, 36308 van 23 juli 2021) wordt de toepassing van deze regelingen nader toegelicht aan de hand van 45 praktijkvragen en antwoorden.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 24 juli 2021 en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Belastingtijdvak
1 januari 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
15 juli 2021
Rolnummer
2021-140430
bwbr0002740&artikel=9&lid=1,bwbr0002740&artikel=14&lid=2,bwbr0002740&artikel=15

Naar de bovenkant van de pagina