Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In deze procedure oordeelt Hof Amsterdam dat X (belanghebbende) geen belang heeft bij het instellen van beroep tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar over een kostenbeschikking.

Het Hof acht sprake van misbruik van procesrecht. Daardoor bestaat in beginsel geen recht op vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn, en in dit geval ziet het Hof geen reden om een uitzondering te maken.

Op zich zou bij het misbruik van het recht om beroep in te stellen een niet-ontvankelijkverklaring passen, maar om praktische redenen houdt het Hof het bij een ongegrondverklaring. Het Hof verwijst bij zijn overwegingen naar de uitspraak van dezelfde datum in de zaak 22/440 (ECLI:NL:GHAMS:2024:1385).

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2010
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
16 april 2024
Rolnummer
22/441
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2024:1394
NLF-nummer
NLF 2024/1267
Aflevering
28 mei 2024

Naar de bovenkant van de pagina