Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) werkte als gezagvoerder van passagiersvliegtuigen voor een Ierse luchtvaartmaatschappij. Hij is directeur, medeaandeelhouder, en volgtijdig in dienst van twee Limiteds. Deze Limiteds stellen hem aan een uitzendbureau ter beschikking voor het verrichten van werkzaamheden.

De Ierse luchtvaartmaatschappij leent X in vanuit dat uitzendbureau. De luchtvaartmaatschappij betaalt een vergoeding per gewerkt uur aan het uitzendbureau. Het uitzendbureau betaalt een vergoeding per gewerkt uur aan de Limiteds. De Limiteds betalen aan X zijn salaris en een vergoeding van de door hem gedeclareerde kosten. Noch de Limiteds, noch het uitzendbureau, noch de luchtvaartmaatschappij is inhoudingsplichtig voor de loonbelasting.

In geschil is of X via artikel 3.84, lid 2, Wet IB 2001 toegang heeft tot gerichte vrijstellingen voor de door de Limiteds betaalde kostenvergoedingen.

Hof Den Bosch oordeelt dat dit tot een bedrag van € 17.000 – bereikt via een overeenstemming ter zitting – het geval is.

Tegen dit oordeel heeft de staatssecretaris cassatieberoep ingesteld.

In deze conclusie (met een gemeenschappelijke bijlage ECLI:NL:PHR:2023:699, samen met conclusie ECLI:NL:PHR:2023:671) verdeelt A-G Ettema het cassatiemiddel onder in vier middelonderdelen:

  1. De kostenvergoedingen zijn niet aangewezen als eindheffingsbestanddeel.
  2. Als de kostenvergoedingen wel zijn aangewezen, of niet aangewezen hoeven te worden, dan heeft het Hof nagelaten te toetsen of aan de gebruikelijkheidstoets is voldaan.
  3. De kostenvergoedingen hebben niet het karakter van kostenvergoedingen.
  4. De kostenvergoedingen voldoen niet aan de voorwaarden en grensbedragen van de gerichte vrijstellingen.

A-G Ettema geeft de Hoge Raad echter in overweging het cassatieberoep van de staatssecretaris ongegrond te verklaren.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
A-G
Datum instantie
7 juli 2023
Rolnummer
22/03914
ECLI
ECLI:NL:PHR:2023:672
Auteur(s)
drs. L.M.J. Arets
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2023/1831
Aflevering
17 augustus 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5932
bwbr0002471&artikel=11,bwbr0002471&artikel=11,bwbr0011353&artikel=3.84,bwbr0011353&artikel=3.84

Naar de bovenkant van de pagina