Direct naar content gaan

Samenvatting

Fysiotherapeut X geeft een groepstraining die betrekking heeft op valpreventie. Het doel van de training is het voorkomen van valongevallen bij ouderen met een verhoogd valrisico door het herkennen van valgevaarlijke situaties, het verminderen van valangst en het verbeteren van het activiteitenniveau en de balans.

Een huisarts screent of iemand voor de training in aanmerking komt. De fysiotherapeutenpraktijk doet een uitgebreide intake, screening en doet metingen.

De groepstraining bestaat uit een hindernisbaan afgewisseld met valtechnieken en spelvormen. Tijdens de groepstraining doet iedereen hetzelfde, maar wordt het programma desgewenst aangepast wanneer iemand een aanpassing nodig heeft.

X richt zich op het voorkomen van het valrisico bij ouderen en niet op de mogelijke (medische) oorzaken daarvan.

Vraag

Zijn de diensten met betrekking tot valpreventie door een fysiotherapeut vrijgesteld op grond van artikel 11, lid 1, aanhef en onderdeel g, onder 10°, Wet OB 1968?

Antwoord

Nee, de diensten met betrekking tot valpreventie door een fysiotherapeut zijn niet vrijgesteld op grond van voornoemd wetsartikel. De (groeps)training heeft geen therapeutisch doel.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
17 mei 2024
Rolnummer
KG:210:2024:6
NLF-nummer
NLF 2024/1212
Aflevering
21 mei 2024
bwbr0002629&artikel=11,bwbr0002629&artikel=11

Naar de bovenkant van de pagina