Direct naar content gaan
}

Samenvatting

In dit artikel bespreekt Werner Gelderblom de nieuwe richtlijn verlaagde btw-tarieven. Deze richtlijn biedt meer mogelijkheden voor lidstaten om (extra) verlaagde btw-tarieven te introduceren voor nieuwe categorieën producten. De richtlijn bevat ook elementen die (zonder politieke keuze) direct effect kunnen hebben op de Nederlandse wetgeving. De auteur bespreekt vooral dit laatste. Deze ‘niet-optionele’ onderdelen worden grotendeels pas werkzaam in 2025 of 2032, maar de auteur betoogt dat vroegtijdige aandacht hiervoor wenselijk is. 


De auteur schrijft dit artikel op persoonlijke titel.

NLF-W artikel

1. Inleiding en afbakening

Het verlaagde btw-tarief is een steeds terugkerend hot topic. Hoewel ter discussie staat of een verlaagd btw-tarief het beste instrument is om gedrag van consumenten te beïnvloeden of om primaire behoeften toegankelijker te maken, blijkt de aantrekkingskracht ervan onverminderd groot. Dit geldt niet alleen voor lobby’s van branches met producten die voor een verlaagd tarief in aanmerking komen, maar ook voor politieke partijen die zich op een bepaald onderwerp wensen te profileren.

1.1. 2018: eerste voorstel voor aanpassing systematiek btw-tarieven

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
NLF-nummer
NLF-W 2022/7
Judoreg
NFB4878
Publicatiedatum
14 maart 2022
bwbr0002629&artikel=9,celex32006l0112&artikel=103,celex32006l0112&artikel=121,celex32006l0112&artikel=44,celex32006l0112&artikel=53,celex32006l0112&artikel=54,celex32006l0112&artikel=59,celex32006l0112&artikel=98

Naar de bovenkant van de pagina