Naar alle auteurs

Werner Gelderblom

PwC

Over Werner

Werner Gelderblom is btw-adviseur bij PwC in Utrecht. Voor NLFiscaal schrijft hij annotaties in de weekeditie bij btw-zaken en verzorgt hij het commentaar bij artikel 7 Wet OB 1968 in de kennisbank. Voordat Werner werkzaam werd in de fiscaliteit, is hij cum laude gepromoveerd op een proefschrift over Neolatijnse liefdespoëzie. Dit is nog steeds een hobby.

Recente bijdragen

  • Verleggingsregeling; fictieve leverancier op factuur; bewijslast btw-aftrek NLF 2021/2210
  • Belastingadviseur verricht werkzaamheden voor coöperaties als btw-ondernemer NLF 2021/1767
  • Btw-heffing bij werkzaamheden toezichthouders en leden van diverse commissies NLF 2021/1019
  • Duale berekeningsmethodiek inzake aftrek voorbelasting niet toegestaan NLF 2021/0883
  • Te goeder trouw uitgereikte btw-facturen; herzieningsmogelijkheid NLF 2021/0670