Direct naar content gaan

Samenvatting

De bedrijfsactiviteiten van X (belanghebbende) bestaan uit het stofferen van woningen en kantoren.

X heeft vanaf de tenaamstelling van een motorrijtuig (8 april 2014) MRB voldaan naar het bestelautotarief (artikel 24b Wet MRB).

Om het motorrijtuig geschikt te maken voor het vervoer van rollen tapijt van vier meter heeft hij de dubbele passagiersstoel, die aanvankelijk was geplaatst naast de bestuurdersstoel, in de laadruimte dwars achter de bestuurdersstoel van het motorrijtuig geplaatst met de rugzijde tegen de linkerzijwand van het motorrijtuig.

Na een controle is aan X een naheffingsaanslag MRB opgelegd van € 1.808 en 100% boete, omdat het motorrijtuig hierdoor niet langer was aan te merken als bestelauto.

Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat indien de wettelijke vereisten voor inrichting van een bestelauto worden toegepast op het motorrijtuig, niet anders kan worden geconcludeerd dan dat het motorrijtuig heeft te gelden als een personenauto. Als gevolg van de verplaatsing van de dubbele passagiersstoel naar de laadruimte is niet meer voldaan aan de in artikel 3, lid 1, aanhef, Wet MRB genoemde voorwaarde dat de laadruimte in haar geheel is voorzien van een vlakke laadvloer.

Volgens de Hoge Raad is het Hof ten aanzien van dit oordeel niet van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan. Voor zover X in cassatie tegen de naheffingsaanslag opkomt falen de klachten.

Het Hof heeft de boete verminderd tot een bedrag van € 452.

Ten aanzien van de boete strekt het cassatieberoep ertoe, naar de Hoge Raad begrijpt, een beroep te doen op de pleitbaarheid van het standpunt van X. Dit beroep slaagt. Dit betekent dat de boetebeschikking moet worden vernietigd.

X heeft niet verzocht om een vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn in de cassatieprocedure. Wat betreft de naheffingsaanslag kent de Hoge Raad daarom geen vergoeding van immateriële schade toe. Wat betreft de boetebeschikking volstaat de Hoge Raad met de constatering dat de redelijke termijn in de cassatieprocedure is overschreden.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
6 juli 2017 t/m 5 juli 2018
Instantie
HR
Datum instantie
28 september 2023
Rolnummer
21/01543
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:1337
Auteur(s)
mr. drs. M.T.M. Hennevelt
Hof Arnhem-Leeuwarden
NLF-nummer
NLF 2023/2351
Aflevering
19 oktober 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6038
bwbr0005537&artikel=8:88&lid=1,bwbr0006324&artikel=3,bwbr0006324&artikel=24b,bwbr0007308&artikel=3,bwbv0001000&artikel=6,bwbr0006324&artikel=3,bwbr0006324&artikel=24b,bwbr0007308&artikel=3,bwbv0001000&artikel=6

Naar de bovenkant van de pagina