Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Volgens het arrest van de Hoge Raad van 28 oktober 2022 (21/01992, ECLI:NL:HR:2022:1557, NLF 2022/2230, met noot van Aksoy) vallen meer uitkeringen onder de zogenoemde no-riskpolis dan de Belastingdienst dacht. Dat betekent dat de Belastingdienst misschien het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) over 2023 verkeerd heeft berekend. De Belastingdienst heeft dat bekendgemaakt op zijn website.

De uitspraak van de Hoge Raad kwam te laat om de gevolgen daarvan mee te nemen in de beschikking ‘Gedifferentieerd premiepercentage Whk 2023’. Daarom zijn de ZW-uitkeringen en eventuele WIA-uitkeringen aansluitend aan de tweede dienstbetrekking, toegerekend als uitkeringslast. Het gaat hierbij om uitkeringen die in 2021 zijn uitbetaald. Hierdoor is het gedifferentieerde premiepercentage Whk bij middelgrote en grote werkgevers mogelijk te hoog vastgesteld.

Indien men denkt dat de uitspraak van de Hoge Raad van toepassing is, wordt geadviseerd om bezwaar te maken tegen de beschikking ‘Gedifferentieerd premiepercentage Whk 2023’.

Metadata

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
2023
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
5 december 2022
NLF-nummer
NLF 2022/2433
Aflevering
8 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina