Direct naar content gaan

Samenvatting

De Hoge Raad heeft in deze zaak op 18 november 2022 arrest gewezen (21/00170, ECLI:NL:HR:2022:1673, NLF 2022/2337, met noot van Hageman).

Nadien heeft de staatssecretaris verzocht om verbetering van het arrest. Het gaat hierbij om rechtsoverweging 3.5 van het arrest.

X is in de gelegenheid gesteld zich over dit verzoek uit te laten, maar heeft hiervan geen gebruik gemaakt.

De staatssecretaris heeft er in zijn verzoek terecht op gewezen dat de Hoge Raad bij de berekening van de verschuldigde belastingrente is uitgegaan van het werkelijke aantal dagen in plaats van het aantal op de voet van artikel 31 Uitv.reg. AWR in aanmerking te nemen dagen.

Herstel van deze kennelijke vergissing brengt mee dat de laatste twee zinnen van rechtsoverweging 3.5 van het arrest als volgt komen te luiden:

‘De berekening van de belastingrente dient derhalve beperkt te worden tot de periode 25 maart 2018 tot en met 3 november 2018, zijnde 219 dagen in plaats van 483 dagen. De belastingrente dient daarom te worden verminderd tot 219/483 van € 1.553, derhalve tot € 704.’

Het dictum wordt dienovereenkomstig aangepast.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
25 maart t/m 3 november 2018
Instantie
HR
Datum instantie
17 februari 2023
Rolnummer
21/00170
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:252
NLF-nummer
NLF 2023/0441
Aflevering
23 februari 2023
bwbr0002320&artikel=30fb,bwbr0002320&artikel=30fc&lid=1,bwbr0002320&artikel=30h&lid=2,bwbr0002320&artikel=30fb

Naar de bovenkant van de pagina