Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris heeft besloten om geen beroep in cassatie in te stellen tegen de uitspraak van Hof Den Haag van 9 april 2024 (23/440 en 23/441, nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl). In deze zaak is de vraag aan de orde of het pensioen van de Europese Investeringsbank (EIB-pensioen) moet worden meegenomen bij het bepalen van de inkomensgrens voor de ouderenkorting.

Volgens artikel 12 Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie zijn de salarissen en pensioenen die door de EU worden betaald vrijgesteld van nationale belastingen. Artikel 21 van hetzelfde protocol stelt dat ook het EIB-pensioen is vrijgesteld van nationale belastingen.

In HR 19 juli 2019, 18/03217, ECLI:NL:HR:2019:1221, NLF 2019/1733, met noot van Douven, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat vrijgesteld EU-inkomen niet mag worden meegerekend bij de berekening van de algemene heffingskorting, omdat dit zou neerkomen op een indirecte belastingheffing over het vrijgestelde inkomen.

De zaak bij Hof Den Haag gaat over de vraag of het vrijgestelde EIB-pensioen moet worden beschouwd als onderdeel van het ‘verzamelinkomen’ volgens artikel 8.17, lid 2, Wet IB 2001. Het Hof heeft geoordeeld dat dit niet het geval is. Omdat dit oordeel in lijn is met de eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad, heeft de staatssecretaris besloten af te zien van het instellen van cassatieberoep.

Het oordeel van het Hof zal door de Belastingdienst als richtsnoer worden genomen bij de behandeling van nog niet onherroepelijk vaststaande belastingaanslagen. Het standpunt in het besluit van 23 september 2004, IFZ2004/764M inzake de vrijstelling van inkomstenbelasting ten aanzien van functionarissen van internationale organisaties dat bij de berekening van de ouderenkorting het vrijgestelde EU-salaris deel uitmaakt van het verzamelinkomen, wordt als gevolg hiervan verlaten.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
24 mei 2024
Rolnummer
2024-0000245555
NLF-nummer
NLF 2024/1253
Aflevering
28 mei 2024
bwbr0011353&artikel=8.17,bwbr0011353&artikel=8.17

Naar de bovenkant van de pagina