Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In deze procedure zijn de aan X (bv; belanghebbende) opgelegde aanslagen vpb 2015, 2016 en 2017 in geschil.

X is de moedermaatschappij van een fiscale eenheid. Een gevoegde dochtermaatschappij heeft op 17 november 2014 een vliegtuig aangekocht.

Tussen partijen is, met het oog op het arrest van de Hoge Raad van 16 juni 2023 (20/03943, ECLI:NL:HR:2023:922, NLF 2023/1487, met noot van Russo) niet langer in geschil dat de Inspecteur in 2015 terecht de aftrek van € 288.045 voor het valutaverlies bij de koop van het vliegtuig heeft gecorrigeerd. Ook is niet langer in geschil dat X recht heeft op de door haar toegepaste afschrijving op het vliegtuig.

Het beroep is reeds daarom gegrond.

Een (andere) dochtermaatschappij is eigenaar van een woning en garage. De woning wordt vanaf 1 september 2008 aan de zoon van de dga verhuurd. Op 22 december 2017 zijn de woning en garage aan de zoon verkocht voor een bedrag van € 246.760. De Inspecteur stelt dat de verkoopprijs onzakelijk was en dat de waarde in het economisch verkeer vrij van huur € 914.000 bedraagt. Hij heeft een winstcorrectie in aanmerking genomen. Ook heeft hij een afwaardering van de woning in 2015 gecorrigeerd.

X stelt dat op 5 oktober 2020 mondeling over alle lopende punten een compromis was bereikt. Het compromis is echter gesloten onder de aanname dat de woning een oppervlakte heeft van 160 m2, terwijl de woning in werkelijkheid een oppervlak heeft van circa 255 m2. Gelet hierop heeft de Inspecteur het compromis op grond van dwaling mogen vernietigen, oordeelt Rechtbank Den Haag. Zowel de huurprijs als de verkoopprijs van de woning en de garage waren lager dan de waarde in het economische verkeer. De Rechtbank laat de winstcorrecties in stand.

Het beroep is alleen ten aanzien van de afschrijving op het vliegtuig gegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015-2017
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
23 mei 2024
Rolnummer
22/3565; 22/3567; 22/3568
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2024:7986
NLF-nummer
NLF 2024/1447
Aflevering
18 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina