Direct naar content gaan

Samenvatting

Het kabinet wil in het pakket Belastingplan 2025 met drie maatregelen komen die de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR) eenvoudiger en robuuster maken. Dit doet het demissionaire kabinet naar aanleiding van een evaluatie uit 2022. De maatregelen zijn op 19 april 2024 ter internetconsultatie voorgelegd. De einddatum van deze consultatie is 19 mei 2024.

Het gaat om de volgende drie maatregelen. Ten eerste wordt de toegang tot de BOR en DSR beperkt tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5%. Ten tweede wordt onbedoeld gebruik van de BOR via rollatorinvesteringen en dubbel-BOR tegengegaan en ten derde wordt de bezits- en voortzettingseis in de BOR versoepeld.

Op dit moment kan iedereen met een aanmerkelijk belang gebruikmaken van de BOR, ongeacht hoe klein dit pakket is. Maar bij een klein aanmerkelijk belang is eerder sprake van beleggen dan van ondernemen. Daarom stelt het kabinet voor om per 2026 de toegang tot de BOR en de DSR te beperken tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5% van het geplaatste kapitaal.

Daarnaast is gebleken dat de BOR in de huidige vorm wordt gebruikt op een manier waarvoor de BOR niet is bedoeld. Dit gebeurt door zogeheten rollatorinvesteringen en dubbel-BOR. Bij rollatorinvesteringen koopt een ouder familielid voor een groot bedrag een bedrijf met als voornaamste doel besparing van de erfbelasting door de beoogde erfgenaam. Er is dan geen sprake van daadwerkelijke bedrijfsopvolging. Het kabinet stelt daarom voor om de minimumbezitstermijn van momenteel een jaar bij overlijden en vijf jaar bij schenking te verlengen. Dit geldt voor erflaters en schenkers (ruim) boven de AOW-gerechtigde leeftijd. Bij de dubbel-BOR schenken ouders bijvoorbeeld hun bedrijf aan hun kind, kopen dit vervolgens terug waarna ze dit wederom via de BOR schenken aan het kind. Omdat er ook andere varianten van dubbel-BOR mogelijk zijn, stelt het kabinet een antimisbruikbepaling voor. Deze is van toepassing voor alle situaties dat iemand een onderneming verkoopt en later weer met toepassing van de BOR erft of geschonken krijgt.

De derde maatregel neemt knelpunten voor ondernemers weg door versoepeling van de bezits- en voortzettingseis. Zo wordt het makkelijker gemaakt om te herstructureren in de bezitsperiode en in de voortzettingsperiode. Als de juridische vorm van de onderneming verandert (verandering van de structuur of verandering van de rechtsvorm) hoeft dit geen belemmering te zijn voor de BOR. Daarnaast wordt ook de minimumvoortzettingstermijn verkort per 1 januari 2025, van vijf naar drie jaar.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
19 april 2024
Auteur(s)
mr. T.C. Hoogwout
Erasmus Universiteit Rotterdam / Zelfstandig belastingadviseur
NLF-nummer
NLF 2024/1179
Aflevering
21 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6401
bwbr0002226&artikel=35b,bwbr0002226&artikel=35b,bwbr0002226&artikel=35c,bwbr0002226&artikel=35c,bwbr0002226&artikel=35e,bwbr0002226&artikel=35e,bwbr0011353&artikel=4.17a,bwbr0011353&artikel=4.17a,bwbr0011353&artikel=4.17b,bwbr0011353&artikel=4.17b,bwbr0011353&artikel=4.17c,bwbr0011353&artikel=4.17c

Naar de bovenkant van de pagina