Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende), afkomstig uit Polen, is zorgverlener. In 2017 en 2018 was hij verzorger van persoon C. Zij ontving voor het inkopen van zorg een persoonsgebonden budget (pgb).

Een bank heeft op basis van een informatieverzoek financiële gegevens over X aan de Inspecteur verstrekt. Mede daarop gebaseerd heeft de Inspecteur een navorderingsaanslag IB/PVV 2017 opgelegd en is hij bij de aanslag IB/PVV 2018 afgeweken van de aangifte. De correcties houden verband met betalingen van persoon C (en dochter) en ten onrechte opgevoerde kostenposten.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de Inspecteur de bankgegevens als bewijs kan gebruiken. X klaagt er wel terecht over dat het informatieverzoek niet is overgelegd als een zaakstuk.

De Inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat X voor de jaren 2017 en 2018 correct is uitgenodigd om aangifte te doen. De bewijslast wordt daarom niet omgekeerd en verzwaard.

De door X ontvangen bedragen van in totaal € 27.511 (2017) en € 33.035 (2018) zien op betalingen voor de door hem verleende zorg aan zijn cliënte. Deze bedragen zijn terecht door de Inspecteur (evenals de ontvangsten uit het pgb) als row in aanmerking genomen.

De (navorderings)aanslagen worden wel verminderd. X maakt aannemelijk dat hij bedragen heeft betaald aan twee personen die hij heeft ‘ingehuurd’. De bedragen komen voor aftrek in aanmerking. Dat deze personen hun bijverdiensten niet hebben aangegeven bij de Belastingdienst en dat zij als zodanig niet in de administratieve systemen voorkomen, doet hieraan niet af.

De vergrijpboete wordt vernietigd omdat X niet op de voorgeschreven wijze is uitgenodigd om aangifte te doen.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
16 april 2024
Rolnummer
22/815; 22/816; 22/817; 22/818
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2024:2592
NLF-nummer
NLF 2024/1036
Aflevering
30 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina