Direct naar content gaan

Samenvatting

Bij Hof Den Haag was in een procedure over aan X (belanghebbende) opgelegde aanslagen IB/PVV 2014, 2015 en 2016 onder meer in geschil of de zaak teruggewezen moest worden naar Rechtbank Den Haag, omdat X de uitnodiging voor de zitting niet zou hebben ontvangen. Het Hof heeft aannemelijk geacht dat de uitnodiging tijdig en op regelmatige wijze op het adres van X is aangeboden. Aan dit oordeel heeft het Hof ten grondslag gelegd dat uit het van de Rechtbank ontvangen dossier blijkt dat de uitnodiging voor de zitting met dagtekening 22 februari 2021 aangetekend is verzonden naar het adres van X en dat een e-mail van PostNL bevestigt dat de uitnodiging op dat adres is bezorgd.

X betoogt in cassatie dat het Hof ten onrechte dan wel onvoldoende gemotiveerd haar stelling heeft verworpen dat zij geen uitnodiging voor het bijwonen van de zitting bij de Rechtbank heeft ontvangen, aangezien het door het Hof bedoelde bericht van PostNL het verkeerde adres vermeldt.

Dit betoog slaagt. De tot het dossier behorende afdruk van het door PostNL vervaardigde document van bezorging van de uitnodiging voor de zitting van de Rechtbank vermeldt dat deze uitnodiging is uitgereikt op het adres a-straat 1. Blijkens de gedingstukken is het adres van X a-straat 1a. Het oordeel van het Hof dat de uitnodiging tijdig en op regelmatige wijze op het adres van X is aangeboden, is onbegrijpelijk, oordeelt de Hoge Raad.

De zaak is teruggewezen naar de Rechtbank.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2014 t/m 2016
Instantie
HR
Datum instantie
17 februari 2023
Rolnummer
22/01349
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:248
Auteur(s)
mr. C.M. Bergman
Belastingdienst Grote ondernemingen
NLF-nummer
NLF 2023/0472
Aflevering
2 maart 2023
Judoreg
NFB5636
bwbr0002320&artikel=29e&lid=2,bwbr0002320&artikel=29e&lid=2,bwbr0002320&artikel=29e,bwbr0002320&artikel=29e,bwbr0005537&artikel=8:15,bwbr0005537&artikel=8:15,bwbr0005537&artikel=8:115&lid=1,bwbr0005537&artikel=8:115&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina