Direct naar content gaan

Samenvatting

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft wat tekstuele wijzigingen aangebracht in kennisgroepstandpunt ‘Bekendmaking belastingaanslag aan vof die is opgehouden te bestaan’ (KG:207:2024:4, NLF 2024/0954). In plaats van ‘bekendmaking belastingaanslag aan een vof’ staat er nu: ‘bekendmaking belastingaanslag ten name van een vof’. Er is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

In zijn arrest van 18 augustus 2023 (21/01416, ECLI:NL:HR:2023:1097, NLF 2023/1926, met noot van Tekstra) oordeelt de Hoge Raad dat bekendmaking van een belastingaanslag ten name van een vof die niet meer bestaat tot 1 januari 2019 niet mogelijk was. Per 1 januari 2019 is artikel 8, lid 2, IW 1990 ingevoerd. De Hoge Raad lijkt hiermee te impliceren dat bekendmaking van een belastingaanslag ten name van een niet meer bestaande vof mogelijk is op grond van artikel 8, lid 2, IW 1990.

De Ontvanger heeft in verschillende dossiers te maken met belastingaanslagen ten name van een een vof die (vermoedelijk) is opgehouden te bestaan die op korte termijn bekendgemaakt moeten worden.

Vraag

Kan de Ontvanger op de voet van artikel 8, lid 2, IW 1990 een belastingaanslag ten name van een vof die (vermoedelijk) is opgehouden te bestaan bekendmaken?

Antwoord

Ja. Artikel 8, lid 2, IW 1990 spreekt over ‘belastingschuldige’. Onder deze definitie valt ook de vof.

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
26 april 2024
Rolnummer
KG:207:2024:4
NLF-nummer
NLF 2024/1068
Aflevering
30 april 2024
bwbr0004770&artikel=8,bwbr0004770&artikel=8

Naar de bovenkant van de pagina