Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Dit betreft een gemeenschappelijke bijlage bij de conclusies van 20 oktober 2023 van A-G Pauwels in de zaken met de nummers 22/04398 (ECLI:NL:PHR:2023:942, NLF 2023/2630) en 23/01969 (ECLI:NL:PHR:2023:943, NLF 2023/2661).

Beide zaken gaan over de wijze van waardering op grond van de Wet WOZ van een hotel in aanbouw. De Wet WOZ kent in artikel 17, lid 4 een specifiek waarderingsvoorschrift voor de waardering van een gebouwd eigendom in aanbouw, namelijk waardering op de vervangingswaarde als bedoeld in artikel 17, lid 3, Wet WOZ. Het geschil spitst zich toe op de vraag hoe met de component omzetbelasting moet worden omgegaan bij die waardering. Hof Amsterdam (18 oktober 2022, 21/01795, ECLI:NL:GHAMS:2022:3372, NLF 2022/2426) en Hof Den Haag (22 maart 2023, 22/00616, ECLI:NL:GHDHA:2023:525) hebben die vraag verschillend beantwoord.

De A-G is het eens met de opvatting van Hof Den Haag dat de jurisprudentie die gewezen is in het kader van toepassing van artikel 17, lid 3, Wet WOZ (en zijn voorgangers) ook leidend is voor de wijze van behandeling van de component omzetbelasting bij waardering op vervangingswaarde in het kader van de toepassing van artikel 17, lid 4, Wet WOZ. Die jurisprudentie houdt in dat, kort gezegd, tot het offer (de vervangingskosten) niet behoort de ter zake van vervangingskosten in rekening gebrachte omzetbelasting voor zover de eigenaar die omzetbelasting in aftrek kan brengen in het kader van toepassing van de Wet OB 1968; de aard en (markt)kenmerken van het te waarderen object zijn in dat kader niet relevant.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2018-2020
Instantie
A-G
Datum instantie
20 oktober 2023
Rolnummer
22/04398; 23/01969
ECLI
ECLI:NL:PHR:2023:979
Auteur(s)
drs. O.M. Menger
Fiscaliade
NLF-nummer
NLF 2023/2629
Aflevering
23 november 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6092
bwbr0007119&artikel=17&lid=3,bwbr0007119&artikel=17&lid=3,bwbr0007119&artikel=17&lid=4,bwbr0007119&artikel=17&lid=4

Naar de bovenkant van de pagina