Direct naar content gaan

Samenvatting

X (nv; belanghebbende) houdt zich enkel bezig met houdster- en/of financieringsactiviteiten. X doet aangifte vennootschapsbelasting in USD. X verwerft alle aandelen in Y (bv). De prijs van de aandelen wordt betaald in Maleisische ringgit (MYR). X is vervolgens juridisch gefuseerd met Y. Op het fusietijdstip beschikte X over een bedrag van ruim USD 68 miljoen aan voorwaarts te verrekenen houdster- en financieringsverliezen in de zin van artikel 20, lid 4, Wet VpB 1969. Y beschikte op het fusietijdstip niet over compensabele verliezen. X heeft in haar aangifte vpb 2015 een valutawinst aangegeven en daarmee voorfusieverliezen verrekend.

Bij Rechtbank Den Haag was de aanslag vennootschapsbelasting voor het jaar 2015 in geschil. De Rechtbank heeft geoordeeld dat valutawinst niet onder de deelnemingsvrijstelling valt op grond van artikel 13, lid 6, Wet VpB 1969. De Rechtbank heeft verder geoordeeld dat X niet voldoet aan de werkzaamhedentoets van artikel 20, lid 4, Wet VpB 1969, waardoor houdsterverliezen uit eerdere jaren niet verrekend kunnen worden met 2015-winst. Standaardvoorwaarde 2a maakt dit niet anders.

X heeft (sprong)cassatieberoep ingesteld met het betoog dat artikel 13, lid 6, Wet VpB 1969 naar zijn tekst wel op haar geval van toepassing is. Ook naar doel en strekking van die bepaling acht zij die van toepassing (middel 1). Dit middel faalt, aldus de Hoge Raad.

Het tweede cassatiemiddel is gericht tegen het oordeel van de Rechtbank over de verrekening van houdster- en financieringsverliezen uit voorgaande jaren, maar ook dit middel faalt, oordeelt de Hoge Raad.

Het cassatieberoep wordt ongegrond verklaard.

Conform Conclusie A-G Wattel (NLF 2022/1330, met noot van Loes van Hulten).

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
HR
Datum instantie
17 november 2023
Rolnummer
21/05123
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:1579
NLF-nummer
NLF 2023/2687
Aflevering
30 november 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6098
bwbr0002672&artikel=13&lid=6,bwbr0002672&artikel=13&lid=6,bwbr0002672&artikel=13&lid=7,bwbr0002672&artikel=13&lid=7,bwbr0002672&artikel=15ae,bwbr0002672&artikel=15ae,bwbr0002672&artikel=20&lid=4,bwbr0002672&artikel=20&lid=4,bwbr0002672&artikel=34i,bwbr0002672&artikel=34i

Naar de bovenkant van de pagina