Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is een waterschap en heeft als wettelijke taak het zuiveren van rioolwater. Voor het zuiveren van rioolwater is X niet belastingplichtig voor de omzetbelasting.

X heeft in oktober en november 2017 een zonnepark met 2.772 zonnepanelen laten aanleggen op een bij rioolwaterzuiveringsinstallaties behorend terrein. Dit zonnepark is in maart 2018 in gebruik genomen. X heeft een contract met een energiemaatschappij voor de levering van elektriciteit. Dit contract voorziet niet alleen in de levering van elektriciteit aan X, maar ook in de levering door X van zelf geproduceerde elektriciteit aan de energiemaatschappij. X heeft een deel van de met het zonnepark geproduceerde elektriciteit direct zelf gebruikt voor de zuivering van rioolwater.

X meent volledig recht op aftrek te hebben van de omzetbelasting die hem in rekening is gebracht voor het zonnepark.

Volgens de Inspecteur heeft X slechts recht op aftrek van 58% van de voorbelasting, omdat X met de zonnepanelen alleen voor dat percentage de opgewekte stroom aan het elektriciteitsnet levert tegen vergoeding en er alleen in zoverre sprake is van gebruik voor belaste prestaties.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de Inspecteur gelijk gegeven. X heeft cassatieberoep ingesteld.

De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep ongegrond.

Indien er veronderstellenderwijs van wordt uitgegaan dat X het zonnepark in de hoedanigheid van ondernemer heeft verworven, staat vast dat voor de omzetbelasting die hem ter zake van de aanschaf en de installatie daarvan in rekening is gebracht, volledig recht op aftrek is ontstaan.

X komt recht op aftrek toe overeenkomstig de bestemming van het zonnepark (dat in oktober en november 2017 nog niet in gebruik was genomen). Niet is in geschil dat ten tijde van het in rekening brengen van de in geding zijnde omzetbelasting van de totaal met de zonnepanelen te produceren elektriciteit naar verwachting 58% belast zou worden geleverd aan de energiemaatschappij en dat de overige 42% direct zou worden gebruikt voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hiervan uitgaande heeft de Inspecteur met betrekking tot de desbetreffende tijdvakken terecht 58% van de in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek toegelaten.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
oktober-november 2017
Instantie
HR
Datum instantie
5 april 2024
Rolnummer
22/00318
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:529
Auteur(s)
dr. mr. W.J.C.M. Gelderblom
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF 2024/0843
Aflevering
9 april 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6329
bwbr0002629&artikel=3,bwbr0002629&artikel=3,bwbr0002629&artikel=15,bwbr0002629&artikel=15

Naar de bovenkant van de pagina