Direct naar content gaan
}

Gerelateerde content

Samenvatting

Het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van het beginsel dat op hetzelfde moment slechts één socialezekerheidsstelsel van toepassing kan zijn. Het verzoek is ingediend in het kader van een geding over de verplichte bijdragen van JD, gepensioneerd ambtenaar van de Europese Commissie, aan het Belgische socialezekerheidsstelsel in de periode 2007-2020.

JD was als ambtenaar in dienst bij de Europese Commissie tot hij op 1 maart 2006 met pensioen ging. Na die datum was hij werkzaam als zelfstandig consultant.

Het HvJ antwoordt op de prejudiciële vraag dat artikel 14 van het Protocol en de bepalingen van het Statuut, in het bijzonder artikel 72 ervan, aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat een ambtenaar van de Unie die tot aan de pensioengerechtigde leeftijd in dienst van een instelling van de Unie is gebleven en op het grondgebied van een lidstaat een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, krachtens de wettelijke regeling van die lidstaat verplicht onderworpen is aan het socialezekerheidsstelsel van die staat.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
2007-2020
Instantie
HvJ
Datum instantie
16 november 2023
Rolnummer
C-415/22
ECLI
ECLI:EU:C:2023:881
Auteur(s)
mr. drs. G.A.M. van de Ven
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2023/2753
Aflevering
7 december 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6121
bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267

Naar de bovenkant van de pagina