Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is strafrechtelijk veroordeeld voor voorbereidingshandelingen gericht op de productie van synthetische drugs. Het betreft de inkoop van en deelname aan transporten van chemicaliën die, in samenwerking met anderen, hebben plaatsgevonden in de periode van 8 november tot en met 11 december 2015.

De Inspecteur heeft bij het opleggen van de aanslag IB/PVV 2015 de bewijslast omgekeerd en verzwaard en een geschat bedrag van € 2.173.178 als row in aanmerking genomen. Tevens heeft hij een 50%-vergrijpboete opgelegd. Voor het jaar 2016 heeft hij het inkomen uit sparen en beleggen verhoogd.

Hof Den Bosch oordeelt dat sprake is van omkering en verzwaring van de bewijslast. Het Hof acht aannemelijk dat X na 28 augustus 2015 betrokken is geweest bij de inkoop van chemicaliën voor de productie van synthetische drugs. De door het Hof aan X toegerekende inkopen worden, op basis van een ambtsedige verklaring van een expert, vermenigvuldigd met een factor 7 voor de bepaling van de verkoopopbrengst. Uitsluitend voor de transporten waarvoor X strafrechtelijk is veroordeeld, mogen de kosten niet in aftrek gebracht worden. Het Hof stelt op basis hiervan in goede justitie het redelijk geschatte bedrag aan row vast op € 719.232.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de vergrijpboete verminderd tot € 35.000 en vervolgens gematigd met 15% vanwege overschrijding van de redelijke termijn. Tot verdere matiging bestaat volgens het Hof geen aanleiding.

De box 3-correctie voor het jaar 2016 komt te vervallen. De Inspecteur heeft aan de hand van de normale regels van stelplicht en bewijslast niet aannemelijk gemaakt dat X op 1 januari 2016 vermogen bezat waardoor hij in 2016 belastbare inkomsten uit sparen en beleggen heeft genoten.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015-2016
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
19 juni 2024
Rolnummer
22/1226; 22/1227; 22/1228
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:2004
NLF-nummer
NLF 2024/1673
Aflevering
16 juli 2024
bwbr0002320&artikel=27e,bwbr0002320&artikel=27e

Naar de bovenkant van de pagina