Direct naar content gaan

Samenvatting

De fiscale bestuurdersaansprakelijkheid is ingevoerd voor het bestrijden van malafide werkgevers, het bevorderen van de inning van belastingen en premies alsmede het bestrijden van oneerlijke concurrentie. Jacques Raaijmakers vindt dat de meldingsregeling afgeschaft moet worden. Dit leidt ertoe dat de bestuurdersaansprakelijkheid weer tot haar oorspronkelijke recht komt. Bovendien wordt daarbij de rechtspositie van de aansprakelijk gestelde bestuurder verbeterd.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Sinds de invoering van de bestuurdersaansprakelijkheid in 1987 (eerst in de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet op de omzetbelasting 1968 en vanaf 1 mei 1990 in de IW 1990) is over deze materie veel geschreven en (na enige aarzeling) geprocedeerd. Doel van de invoering van voornoemde wetgeving is onder meer het bestrijden van malafide werkgevers, het bevorderen van de inning van belastingen en premies alsmede het bestrijden van oneerlijke concurrentie. In deze bijdrage sta ik alleen stil bij de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de in de bestuurdersaansprakelijkheid opgenomen meldingsregeling. De procedurele kant laat ik buiten beschouwing. Ik zal aangeven waarom de meldingsregeling in mijn optiek afgeschaft moet worden. Dit leidt ertoe dat de bestuurdersaansprakelijkheid weer tot haar oorspronkelijke recht komt. Bovendien wordt daarbij de rechtspositie van de aansprakelijk gestelde bestuurder verbeterd.

2. Achtergrond

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Wetsartikelen
Auteur(s)
J.H.P.M. Raaijmakers
Raaijmakers Belastingadvies en Educatie
NLF-nummer
NLF-W 2020/11
Judoreg
NFB3613
Publicatiedatum
26 juli 2020
celex32006l0112&artikel=21

Naar de bovenkant van de pagina