Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

Het Roemeense bedrijf Prysmian voerde tussen 6 juli en 21 december 2018 goederen in, die het onder de postonderverdeling 8544 70 00 van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) als ‘optischevezelkabel’ aangaf, waarvoor een invoerrecht van 0% gold. Door wijzigingen in de toelichtingen van 2019 vielen de goederen nu onder postonderverdeling 9001 10 90 van de GN, waarvoor een invoerrecht van 2,9% gold.

Na een douanecontrole in 2021, herclassificeerde de Roemeense douaneautoriteit op 29 juni 2021 de goederen als ‘individueel omhulde optische vezels’ en eiste € 201.000 aan aanvullende douanerechten op de invoer met vertragingsrente.

De Tribunal Olt (rechter in eerste aanleg Olt, Roemenië) twijfelt of de toelichtingen van 2019 de 2007-versie wijzigen en of herindeling met terugwerkende kracht de beginselen van rechtszekerheid en voorzienbaarheid schendt en heeft hierover aan het HvJ een prejudiciële vraag gesteld.

Het HvJ verklaart het volgende voor recht:

 1. Indeling optischevezelkabel:
  Volgens de gecombineerde nomenclatuur (GN), zoals gewijzigd bij Verordening 254/2000 en Uitvoeringsverordening 2017/1925, valt een optischevezelkabel met een specifieke opbouw (kern van optische vezel, een binnenschil van zacht acrylaat en een buitenschil van hard acrylaat) niet onder postonderverdeling 8544 70 00. Deze post is dus niet van toepassing op deze type kabel.
 2. Rechtszekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel:
  Deze beginselen verzetten zich er niet tegen dat douaneautoriteiten van een EU-lidstaat de verschuldigde rechten en heffingen innen wanneer een goed verkeerd is ingedeeld volgens de gecombineerde nomenclatuur. Dit geldt zelfs als bindende tariefinlichtingen van douaneautoriteiten uit andere lidstaten of rechterlijke beslissingen in andere lidstaten deze indeling niet tegenspreken. Kortom, ook al hebben andere autoriteiten soortgelijke goederen anders ingedeeld, dan nog moeten de juiste invoerrechten en heffingen worden betaald zodra de fout wordt vastgesteld.

Metadata

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
24 mei 2019 e.v.
Instantie
HvJ
Datum instantie
27 juni 2024
Rolnummer
C-168/23
ECLI
ECLI:EU:C:2024:557
Auteur(s)
mr. G.J. van Slooten
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2024/1622
Aflevering
9 juli 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6495

Naar de bovenkant van de pagina