Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze bijdrage gaat Reinier Kooiman in op een aantal varianten om een schuldverhouding binnen concern af te wikkelen. Dat was al niet simpel door de werking van artikel 13b en 13ba Wet VpB 1969, maar de recente invoering van artikel 8bb, 8bc en 8bd Wet VpB 1969 heeft de zaak nog verder gecompliceerd. Een nadere analyse maakt duidelijk dat de juridische invalshoek van deze nieuwe artikelen ervoor zorgt dat het doel om de concernwinst eenmaal ergens te belasten niet altijd wordt behaald: soms wordt te veel belast, soms te weinig.

BWBR0002672~artikel_8bb,BWBR0002672~artikel_8bc,BWBR0002672~artikel_8bd,BWBR0002672~artikel_8,BWBR0002672~artikel_13b,BWBR0002672~artikel_13ba,BWBR0002672~artikel_20,BWBR0011353~artikel_3.13,BWBR0011353~artikel_3.8

Naar de bovenkant van de pagina